مشوِرَپ

نحوه تزریق واکسن گارداسیل چگونه است؟

این واکسن برای حداکثر اثرگذاری بهتر است پیش از اولین رابطه جنسی و در سه دوز با فاصله دو و شش ماه بعد از تزریق اول انجام گیرد. تزریق آن حتما باید توسط پزشک و به صورت عضلانی انجام شود.

خروج از نسخه موبایل