مشوِرَپ

آیا امکان دارد زنان نیز از لحاظ جنسی معتاد باشند؟

تعداد زنانی که برای معالجه اعتیاد جنسی شان اقدام می‌کنند روز به روز در حال افزایش است. عملکردها همان است. و شامل خود ارضائی، پورنوگرافی، اینترنت، و روابط نامشروع می باشد.

خروج از نسخه موبایل